Atletika

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – oddíl atletiky
Organizátor:Stanislav Sajdok, Emílie Szmeková
Tel.: 737 238 005
E-mail: atletikatrinec@centrum.cz
Místo konání:atletický stadion na ul. Lesní, Třinec
Kategorie:družstvo ml. kategorie 4 chlapci 6.-7. třída, 4 dívky 6.-7. třída
družstvo st. kategorie 4 chlapci 8.-9. třída, 4 dívky 8.-9. třída
Celkem 16 dětí za školu

Košíková

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – oddíl košíkové
Organizátor:Anastasis Pomakis
Tel.: 723 014 710
E-mail: pomakis@seznam.cz
Místo konání:tělocvična ZŠ Koperníkova
Kategorie:8 dětí mix 6.-7. třída
Celkem 8 dětí za školu

Cyklistika

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – oddíl cyklistiky
Organizátor:Vlastimil Cichý
Tel.: 602 544 116
E-mail: cyklistika-trinec@email.cz
Místo konání:okruhy v třineckém lesoparku
Kategorie:3 chlapci 6.-7. třída, 3 dívky 6.-7. třída
3 chlapci 8.-9. třída, 3 dívky 8.–9. třída
Celkem 12 dětí za školu

Fotbal

Pořadatel:Fotbal Třinec
Organizátor:Zdeněk Cieslar
Tel.: 605 743 975
E-mail: zdenek.cieslar@seznam.cz
Místo konání:fotbalové hřiště Na lesní
Kategorie:12 chlapců 8.-9. třída
Celkem 12 chlapců za školu

Házená

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – oddíl házené
Organizátor:Jana Rzymanová
Tel.: 775 971 119
E-mail: j.rzymanova@gmail.com
Místo konání:sportovní hala STaRS - chlapci
tělocvična ZŠ D.a E. Zátopkových - děvčata
Kategorie:10 chlapců, 10 děvčat 6.a 7.třída
Celkem 20 dětí za školu

Orientační běh

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – oddíl orientačního běhu
Organizátor:Martin Kovařík
Tel.: 777 282 624
E-mail: mkove@seznam.cz
Místo konání:areál sportovišť v okolí STaRS, lesopark
Kategorie:6. – 7. třída 4 chlapci, 4 děvčata
8. – 9. třída 4 chlapci, 4 děvčata
Celkem 16 dětí za školu

Plavání

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – oddíl plavání
Organizátor:Mgr. Ivo Konvička
Tel.: 603 162 377
E-mail: ivo.konvicka@seznam.cz/a>
Místo konání:krytý bazén STaRS Třinec
Kategorie:2 chlapci, 2 děvčata 6.-7. třída
2 chlapci, 2.děvčata 8.-9. třída
Celkem 8 dětí za školu

Sportovní gymnastika

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – oddíl sportovní gymnastiky
Organizátor:Radomír Sliž
Tel.: 731 376 703
E-mail: slizr@seznam.cz
Místo konání:gymnastická hala STaRS Třinec
Kategorie:3 chlapci, 3 děvčata 6.-7. třída
3 chlapci, 3 děvčata 8.-9. třída
Celkem 12 dětí za školu

Stolní tenis

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – oddíl stolního tenisu
Organizátor:Josef Mitrenga
Tel.: 731 376 703
E-mail: josef.mitrenga@gmail.com
Místo konání:herna stolního tenisu u 1. ZŠ U splavu
Kategorie:6.-9. třída mix 3 členná družstva
Celkem 3 dětí za školu

Šachy

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – šachový oddíl
Organizátor:Alena Sikorová
Tel.: 724 412 642
E-mail: alena.s@net.tvtrinec.cz
Místo konání:sportovní hala STaRS
Kategorie:6.-9. třída mix 4 členná družstva
Celkem 4 děti za školu

Volejbal

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – oddíl volejbalu
Organizátor:Jan Franek
Tel.: 603 437 481
E-mail: kenarf@centrum.cz
Místo konání:sportovní hala STaRS
Kategorie:6 chlapců, 6 děvčat 8.-9. třída
Celkem 12 dětí za školu

Vzpírání

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – oddíl vzpírání
Organizátor:Jan Cymorek
Tel.: 737 773 710
E-mail: vzpiranitrinec@seznam.cz
Místo konání:sportovní hala STaRS, vzpěračská sál
Kategorie:2 chlapci 6.-7. třída
2 chlapci 8.-9. třída
Celkem 4 chlapci za školu

Zápas řecko-římský

Pořadatel:TJ TŽ Třinec – oddíl zápasu
Organizátor:Libor Lipowski
Tel.: 604 478 060
E-mail: libor.lipowski@seznam.cz
Místo konání:sportovní hala STaRS, zápasnický sál
Kategorie:5 chlapců 6.-7. třída
5 chlapců 8.-9. třída Celkem 10 chlapců za školu

Deskové hry

Pořadatel:Knihovna Třinec / Mklub Třinec